Morgenandakt

Kristne andakter - gudstjenester

Å hoppe fra 10-meter’n

06.02.2023 12 min

Tør du å fortelle det, de gangene livet kjennes to nummer for stort? For enn om du ødelegger den gode stemningen? Ragnhild Bjørvik Opsahl er sykehusprest ved UNN i Tromsø. Marthe Wang med "Det gjelder deg".

Medvirkende

Fotograf:
Mathias Sommerseth Kjellmo
Medvirkende:
Ragnhild Bjørvik Opsahl
Programleder:
-