Martin Chuzzlewit

Martin Chuzzlewit har blitt en gammel mann med en betydelig formue. Barnebarnet hans, med samme navn, har lenge stått som en naturlig enearving, men nå har den eldre gjort ham arveløs. Dermed er jakten på formuen i gang, og flere grådige slektninger står i kø. Av Charles Dickens. Forteller: Henrik Anker Steen. Instruktør: Knut Hergel. Teknisk regi: Jahn Erik Joveng.

6. Pecksniff gifter bort sin eldste datter

Sesong 1 · 41 min

En fra Chuzzlewit-familien rammes av en fatal sykdom. Etter et dramatisk oppgjør blir Mercy fridd til, noe som skaper hat og hevnlyst hos Charity. I rollene medvirker bl.a.: Axel Thue (Anthony Chuzzlewit), Lars Nordrum (Jonas Chuzzlewit) og Ingebjørg Sem (Charity).

Medvirkende

Forfatter:
Charles Dickens
Komponist:
Johan Øian
Produsent:
Jahn Erik Joveng
Regissør:
Knut Hergel
Skuespiller:
Alfred Maurstad
Skuespiller:
Axel Thue
Skuespiller:
Bjørg Engh
Skuespiller:
Eilif Armand
Skuespiller:
Gudrun Gardsjord
Skuespiller:
Henrik Anker Steen
Skuespiller:
Ingebjørg Sem
Skuespiller:
Kolbjørn Buøen
Skuespiller:
Lars Nordrum
Skuespiller:
Per Christensen