Kurer

Program om media

16. mars 2019

16.03.2019 · 25 min

Dagens Næringsliv velger å sperre menn ute fra sin nye facebookgruppe DN Kvinner, fordi de ønsker å få flere kvinner inn i den offentlige debatten. Men er det egentlig slik at menn hindrer kvinner fra å delta i ordskiftet? Og er løsningen på problemet å lage beskyttende bobler for kvinner på sosiale medier? I tillegg møtes Kurérs panel for å snakke om hvorfor en tragisk flyulykke i Afrika så raskt går over i å handle ilandsproblemer som kanselerte fly og billettrefusjoner.

Medvirkende

Medvirkende:
Ingeborg Volan
Medvirkende:
Kari Steen-Johnsen
Medvirkende:
Marie Simonsen
Produsent:
Randi Lillealtern
Programleder:
Lars Erik Ertzgaard Ringen
Reporter:
Kristin Nordvoll Mork