Kulturhuset

Trender og tendenser i kulturen

9. mars 2017

09.03.2017 30 min

Gjenhør fra ettermiddagens sending.