Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Gåvefri jul - prektig eller heilt greitt?

06.12.2023 57 min

Greitt å gje politisk korrekte julegåver? Må unge kome seg raskare ut i jobb? Kva er bra med å vere skamlaus? Må vi respektere andre sine meiningar? Kvifor er fråtseri ei dødssynd? I panelet sit forfattar Sofie Frøysaa, programleiar Noman Mubashir og filosof Heine Holmen.

Medvirkende

Fotograf:
Robert Rønning
Gjest:
Heine Holmen
Gjest:
Noman Mubashir
Gjest:
Sofie Frøysaa
Produsent:
Hege Strømsnes
Programleder:
Madeleine Cederstrøm