Kompass

Pål Plassen og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.