Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Frå reindrift til internasjonal filmkarriere

29.08.2023 57 min

Samane vart undertrykte i hundrevis av år. I sommar vart det lagt fram ein rapport som viser overgrep som staten gjorde mot samane. Samtidig veks det fram ein samisk stoltheit. Det blir snakka samisk i kyrkja. Samisk film og kultur blir eksportert til utlandet, og unge folk vil ha joik på radio. Ser vi ein ny giv? I dag sender Kompass frå Karasjok.

Medvirkende

Gjest:
Inga Marja Steinfjell
Gjest:
Mona Solbakk
Gjest:
Sajje Solbakk
Gjest:
Sara Margrethe Oskal
Gjest:
Tore Johnsen
Produsent:
Camilla Tjønn Thingvoll
Programleder:
Pål Hovengen Plassen