Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Var Martin Luther feminist?

15.06.2022 · 57 min

Martin Luther støtta feministiske idear, men i samtida trudde ikkje folk at han meinte alvor. Korleis står Luthers likestillingssyn seg i dagens underordningsdebatt. Er Jordan Peterson ein nyskapande filosof eller ein reaksjonar demagog?

Medvirkende

Gjest:
Jonas Skybakmoen
Gjest:
Live Bressendorf Lindseth
Gjest:
Per Christian Gustavsen
Gjest:
Svein Øverland
Gjest:
Tone Lise Gustavsen
Omtalt:
Jordan Peterson
Omtalt:
Katharina von Bora
Omtalt:
Martin Luther
Produsent:
Sigrid Gjellan
Programleder:
Martha Våge