Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Etikketaten: Salum Kashafali/Noman Mubashir/Therese Bjørnaas

02.06.2022 · 57 min

Er det greitt å spørje folk med ein anna hudfarge enn deg sjølv – kor er du frå? Og – kva vil det seie å vere opptatt av rettferd? Sprinter Salum Kashafali, programleiar Noman Mubashir og etiker og teolog Therese Bjørnaas diskuterer etiske dilemma frå kvardagen. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no

Medvirkende

Fotograf:
Robert Rønning
Medvirkende:
Noman Mubashir
Medvirkende:
Salum Kashafali
Medvirkende:
Therese Bjørnaas
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken