Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Etikketaten: Ken André Ottesen/Esther Moe/Usman Chaudhry

19.05.2022 · 57 min

Kor mykje er det greitt å klage? Avsløre eller slette feilsendt e-post? Kva kan ein gjere når dement eks blir trafikkfarleg? BA-desken: Ken André Ottesen, redaktør i Suldalsposten Esther Moe og psykolog Usman Chaudhry diskuterer etiske dilemma frå kvardagen. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no

Medvirkende

Medvirkende:
Esther Moe
Medvirkende:
Ken André Ottesen
Medvirkende:
Usman Chaudhry
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken