Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Heilagdagar i rørsle - eit matematisk mirakel

11.05.2023 57 min

Mai er full av heilagdagar i rørsle. Nokre folk driv og reknar ut kvar i månaden desse dagane skal plasserast. Høyr historia om det matematiske mysteriet.

Medvirkende

Gjest:
Ben David Normann
Gjest:
Lindis Hurum
Gjest:
Merete Thomassen
Produsent:
Camilla Tjønn Thingvoll
Programleder:
Pål Hovengen Plassen