Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Det beste frå veka

13.05.2022 · 57 min

Må ein vere religiøs fanatiker for å vere mot abort? Vi ser på abortdebatten i USA og på dei religiøse argumenta mot abort. Etikketaten spør seg om eldre burde seie opp dei faste jobbane sine slik at unge får sleppe til, og vi ser på kva slags presedens Jehovas vitne-seieren i Høgsterett kan få.

Medvirkende

Gjest:
Arve Juritzen
Gjest:
Vivian Ngo
Gjest:
Elise Kruse
Gjest:
Ingrid Rosendorf Joys
Gjest:
Siv Sandvik
Produsent:
Margrete Nåvik
Programleder:
Martha Våge