Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Arve Juritzen/Siv Sandvik/Vivian Ngo

12.05.2022 · 57 min

Kva skal barnet heite - til etternamn? Bør eldre seie opp jobben, for å gje plass til dei unge? Kva seier du er din dårlegaste eigenskap, i jobbintervju? Journalist Arve Juritzen, Siv Sandvik, politisk redaktør og psykolog Vivian Ngo diskuterar etiske dilemma frå kvardagen. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no

Medvirkende

Fotograf:
Robert Rønning
Fotograf:
Øivind Haugen
Medvirkende:
Arve Juritzen
Medvirkende:
Siv Sandvik
Medvirkende:
Vivian Ngo
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken