Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Etikketaten: Dora Thorallsdottir/Nikolaj Kahn/Therese Bjørnaas

05.05.2022 · 57 min

Kva seier du til vennen som drikk for mykje? Kva er best for deg, og kva er best for familien, når parforholdet skrantar? Og korleis arrangere konfirmasjon for ein med sosial angst? Familieterapeut Dora Thorhallsdottir, psykolog Nikolaj Kahn og etiker Therese Bjørnaas diskuterer etiske dilemma frå kvardagen. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no

Medvirkende

Fotograf:
John Andersen
Fotograf:
Morten Waagø
Medvirkende:
Dora Thorhallsdottir
Medvirkende:
Nikolaj Kahn
Medvirkende:
Therese Bjørnaas
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken