Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Tema: Å forsone seg med overgrep

02.05.2022 · 57 min

Er det likheitstrekk mellom forsoning på individnivå og for større grupper i samfunnet? Martin prøver å forsone seg med omsorgssvikt i barndomen. Kyrkja har starta forsoningsarbeidet etter dårleg behandling av skeive. Og forsoningsarbeidet etter undertrykking av samane er i gang.

Medvirkende

Gjest:
Gard Sandaker-Nielsen
Gjest:
Mari Kjølseth Bræin
Gjest:
Rune Fjellheim
Gjest:
Martin Eia Revheim
Produsent:
Sigrid Gjellan
Programleder:
Martha Våge