Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Ida ønska seg ein kvit far

21.03.2023 57 min

Som liten, ønskte Ida at ho hadde ein kvit, etnisk norsk far. Ikkje han med myrk hud og svarte krøller, som ho skamma seg over. Som vaksen jobba Ida på heiltid med å kjempe mot rasisme - og fortel si historie i Kompass på FNs anti-rasisme dag. Vi lærer også om kva eit sologami-bryllup er for noko, og vi møter humorist og programleiar Karsten Blomvik. Han tok eit voldsomt oppgjer med seg sjølv som 18-åring, og det har prega livet hans.

Medvirkende

Gjest:
Ida Sabina Iversen Shahvand Shirazi
Gjest:
Karsten Blomvik
Programleder:
Pål Plassen
Reporter:
Trine Bråthen