Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Kjøpe sex/stenge ute nyheiter/spionerande studentar

01.03.2023 57 min

Er du eit dårleg menneske viss du kjøper sex? Er det OK å kutte ut nyheitene? Bør alle 19-åringar jobbe eitt år for Noreg? Er alle kinesiske studentar spionar? I panelet sit redaktør i nettidsskriftet Subjekt Danby Choi, debattansvarleg i Trønderdebatt Oda Okkenhaug og stand-up komikar Erlend Osnes. Programleiar er Madeleine Cederström

Medvirkende

Fotograf:
Eivind Stuevold
Fotograf:
Morten Waagø
Fotograf:
Robert Rønning
Medvirkende:
Danby Choi
Medvirkende:
Erlend Osnes
Medvirkende:
Oda Okkenhaug
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Julie Madeleine Cederstrøm