Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Regi på gravferd/introvert på buss/aktiv dødshjelp

01.02.2023 57 min

Kven skal ha regi på gravferda di? Sært eller innafor å ikkje prate med kjenning på bussen? Korleis støtte ein venn som ønsker aktiv dødshjelp? Ok å ljuge, for å hjelpe venner med sal av leilegheit? I panelet er journalist og redaktør Sarah Natasha Melbye, filosof og sosialantropolog Gitte Koksvik og livssynsnerd Didrik Søderlind fra Humanetisk forbund. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken.

Medvirkende

Fotograf:
Morten Waagø
Fotograf:
Robert Rønning
Medvirkende:
Didrik Søderlind
Medvirkende:
Gitte Koksvik
Medvirkende:
Sarah Natasha Melbye
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken