Kompass

Pål Plassen og Madeleine Cederström utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Val og vald i Pakistan

08.02.2024 57 min

Usman fra Oslo var høgt oppe i det pakistanske statsapparatet. I dag fortel han om kulturelle og religiøse tendensar som kan ha betydning under valet i Pakistan i dag. Vi snakker også om mirakler i mellomalederen. Kvifor hadde Olav Haraldsson som høg mirakelproduksjon, og korleis kan pavekirka fastslå at mirakler er truverdige? I vår serie om kristne strategar får vi i dag høyre om Bodil Biørn

Medvirkende

Gjest:
Cornelia Spjelkavik Sparre
Gjest:
Helje Kringlebotn Sødal
Gjest:
Usman Mushtaq
Omtalt:
Bodil Biørn
Programleder:
Pål Hovengen Plassen