Kompass

Martha Våge og Kjersti Anderdal Bakken utforskar trua, livssynet og verdiane vi navigerer etter i samfunnet.

Etikketaten: Edru på fest, løn for strevet, dødsangst

06.01.2022 · 57 min

Ida er avholds, men vil ikkje prate om kvifor ho er det på fest. Kva skal ho svare når folk spør kvifor ho ikkje drikk? Fortenar du alltid høgare lønn når du får meir ansvar? Programleiar Noman Mobashir, skodespelar Mads Bones og etikar Alexandra Esdaile svarar på etiske spørsmål frå kvardagen. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no

Medvirkende

Medvirkende:
Alexandra Esdaile
Medvirkende:
Mads Bones
Medvirkende:
Noman Mubashir
Produsent:
Hanne Næss Tremoen
Programleder:
Kjersti Anderdal Bakken