Her og nå

Norges største nyhets- og aktualitetsmagasin på radio. Her og nå utvider nyhetsbildet og gir deg aktuelle saker, samtaler og diskusjoner direkte hver dag fra mandag til torsdag.

31. mai 2018

31.05.2018 · 1 t 30 min

Helse Nords oppfordring om at fødende bør planlegge fødselen ved å oppholde seg nært sykehus i tiden før fødselen har skapt sterke reaksjoner. EU vil bruke 6 milliarder kroner på gratis interrail-billetter til ungdom. Det skal fremme samhold og motvirke fremmedfrykt i et splittet Europa. Studenter i Trondheim sier de kjenner seg mer europeiske etter å ha utforska kontinentet med tog. Eksamensresultatene blir dårligere når sola skinner og temperaturen er høy. Det viser en amerikansk studie. Danmark innfører burkaforbud - kvinner kan bli ilagt opptil til tusen kroner i bot hvis de blir tatt med nikab eller burka flere ganger. Høyre har konkludert i 35 varslingssaker mot totalt 21 personer - Brudd på etiske retningslinjer i de aller fleste. Sykehjemmene i Trondheim mangler helsepersonell, særlig sykepleiere. Nå står ferieavviklinga for døra og da blir det enda verre. Færre babyer døpes, mens ungdommen strømmer til dåpsfontenene.

Medvirkende

Produsent:
Thor Amund Hagen
Programleder:
Elin Aandal-Herseth