Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Økumenisk ungdomsgudstjeneste fra Hamar

21.11.2021 · 57 min

Felleskirkelig ungdomsgudstjeneste fra NLM Hamarkirken. Det er Norges Kristne Råd som arrangerer i samarbeid med flere lokale menigheter på Hamar. Gudstjenesten er en del av Global Uke, som setter søkelys på moderne slaveri. Møteledere er Sara Elise Rasmussen og Håkon Rydland. Prekenen holdes av Daniel Joachim Kleiven fra Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Vi hører også kateket Ragnfrid Granerud som leder panelsamtalen om slaveri i dagens verden. Bandet «Lovsang Hamar» tar seg av det musikalske. De ledes av Jamie Kamara.

Medvirkende

Lydtekniker:
Frode Thorshaug
Lydtekniker:
Hilde Tosterud
Medvirkende:
Charlotte Veland Hoven
Medvirkende:
Daniel Joachim Kleiven
Medvirkende:
Håkon Rydland
Medvirkende:
Jamie Kamara
Medvirkende:
Linn Gudbrandsen
Medvirkende:
Ragnfrid Granerud
Medvirkende:
Sara Elise Rasmussen
Musikalsk leder:
Jamie Kamara
Musiker:
Daniel Sjølie
Musiker:
Filip Kirkeng
Musiker:
Sander Østberg
Musiker:
Simen Østberg
Musiker:
Lisbeth Fumero
Musiker:
Mari Sjølie
Programleder:
-