Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Tempe kirke i Trondheim

19.09.2021 · 57 min

Gudstjeneste fra Tempe kirke i Trondheim. Sokneprest Marianne Bryhn Steinnes er liturg og predikant. I tillegg hører vi Gunnar Winther og Kristin Storvig. Kantor Øystein Løvli spiller orgel, mens Jostein Kregnes er med på trompet. Prekenteksten er hentet fra Lukas kap. 7, v. 11-17. Salmene fra Norsk Salmebok står på: nr. 309 Lovsyng vår Herre, nr. 162 Såkorn som dør i jorden, nr. 354 O, Jesus, du som fyller alt i alle og nr. 520 Gå gjennom byens lange, rette gater.

Medvirkende

Lydtekniker:
Arild Eikeland
Lydtekniker:
Børge Johansen
Medvirkende:
Gunnar Winther
Medvirkende:
Kristin Storvig
Medvirkende:
Marianne Bryhn Steinnes
Musikalsk leder:
Øystein Løvli
Musiker:
Jostein Kregnes
Programleder:
-