Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Arna kyrkje

03.12.2023 1 t

Adventsgudsteneste frå Arna kyrkje i Bergen. Sokneprest Kristin Hjertaker er liturg og held preika. Medliturg er Berit Mestad og tekstlesar er Sissel Minde. Preiketeksta står i Luk. 4, 16-22a. Kantor Olav Arne Steinkopf har det musikalske ansvaret, og koret Ytre Arna vokal syng. Dirigent er Bjørn Bergmann og Anita Brattaule Frekhaug er solist. Øvrige musikarar er Sigurd Steinkopf og Tone Synnøve Øygard Steinkopf. Salmane står i Norsk Salmebok på nr. 2 Folkefrelsar til oss kom, nr. 25 Tenn lys, nr. 5 Gjer døri høg, nr. 18 Mens frost og vintermørke rår, nr. 613 Usynlig er ditt rike, nr. 15 Kom, konge, kom i morgenglans og nr. 9 Rydd vei for Herrens komme.

Medvirkende

Dirigent:
Bjørn Bergmann
Ensemble:
Ytre Arna vokal
Lydtekniker:
Arild Eikeland
Lydtekniker:
Ragnar Tjøstheim
Medvirkende:
Berit Mestad
Medvirkende:
Kristin Hjertaker
Medvirkende:
Sissel Minde
Musikalsk leder:
Olav Arne Steinkopf
Musiker:
Sigurd Steinkopf
Musiker:
Tone Synnøve Øygard Steinkopf
Programleder:
-
Solist:
Anita Brattaule Frekhaug