Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Bodø domkirke

19.11.2023 2 t

Gudstjeneste fra Bodø domkirke. Svein Valle blir vigslet til ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, og flere biskoper og andre kirkeansatte fra inn- og utland deltar. Preses Olav Fykse Tveit leder vigslingen, mens den nye biskopen holder preken. Fem kor fra Bodø domkirke deltar. De blir ledet av George Chittenden, Øivind Mikalsen og Berit Valberg. Domkantor Brian Hepworth sitter ved orgelet. Prekenteksten står i Mark. 2, 1-12, og den leses på lulesamisk. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 288 Himlane kan ikkje romme, nr. 512 Kom, Hellig Ånd med skapermakt, nr. 532 Guds kirkes grunnvoll ene, nr. 615 Vi bærer mange med oss, nr. 278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Medvirkende

Dirigent:
Berit Valberg
Dirigent:
George Chittenden
Dirigent:
Øivind Mikalsen
Ensemble:
Bodø domkirkes aspirantkor
Ensemble:
Bodø domkirkes guttekor
Ensemble:
Bodø domkirkes jentekor
Ensemble:
Bodø domkirkes ungdomskor
Ensemble:
Bodø domkor
Lydtekniker:
Nils Petter Christensen
Lydtekniker:
Per Willy Larsen
Medvirkende:
Egil Arnsby
Medvirkende:
Erhard Hermansen
Medvirkende:
Hanne Jakobsen
Medvirkende:
Ingeborg Midttømme
Medvirkende:
Kristina Eilertsen
Medvirkende:
Kristján Björnsson
Medvirkende:
Lars Holm
Medvirkende:
Olav Fykse Tveit
Medvirkende:
Paul Ferguson
Medvirkende:
Sandra Marie Nystø Rahka
Medvirkende:
Sara Ellen Anna Eira
Medvirkende:
Svein Valle
Medvirkende:
Thomas Reinholdt Rasmussen
Medvirkende:
Trond Aarthun
Musiker:
Brian Hepworth
Musiker:
Eivind Klæboe
Musiker:
Finn Robert Olsen
Musiker:
Tina Lund
Musiker:
Åsmund Moen
Programleder:
-