Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Lura kirke

01.10.2023 1 t

Familiegudstjeneste med dåp fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker er liturg, og ungdomsprest Simon Wallem Dahl holder preken. Prekenteksten står i Joh. 7, 37-38. June Anda Alne er medliturg. Kantor Viggo Fagerjord har det musikalske ansvaret. Lura kirkes barnekor deltar også. Salmene står i Norsk Salmebok nr. 766 Herre, din jord bærer mat nok for alle, nr. 240 Måne og sol, nr. 591 Det skjer et under i verden, nr. 256 Herren Gud har velsignet vår jord, nr. 626 Vær meg nær, å Gud og nr. 991 Slik som min Fader sendte meg.

Medvirkende

Dirigent:
Ragnhild Zetterstrøm
Ensemble:
Lura kirkes barnekor
Lydtekniker:
Børge Johansen
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
June Anda Alne
Medvirkende:
Simon Wallem Dahl
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Medvirkende:
Eli Stokka
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Espen Behrens
Programleder:
-