Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Landås kirke

13.08.2023 1 t

Gudstjeneste fra Landås kirke i Bergen. Liturg og predikant er sokneprest Åse Kristin Nøkling Aagaard. Ved orgelet sitter kantor Melanie Lucilla Packer, og hun dirigerer også Landås kirkekor som deltar i gudstjenesten. Prekenteksten er hentet fra Matteusevangeliet kap. 11, v. 16-19. Salmene står i Norsk salmebok på nr. 280 Store Gud, vi lover deg, nr. 574 Ånd fra himlen, kom med nåde, nr. 479 Fordi han kom og var som morgenrøden, nr. 601 Som korn fra vide åkrer og nr. 320 Ærens konge, nådens Herre. Gudstjenesten ble første gang sendt i september 2019.

Medvirkende

Ensemble:
Landås kirkekor
Lydtekniker:
Gunnar Herleif Nilsen
Lydtekniker:
Njaal Øyvind Mangersnes
Medvirkende:
Agnes Tvinnereim
Medvirkende:
Ellisiv Felde Haldorsen
Medvirkende:
Karstein Haldorsen
Medvirkende:
Åse Kristin Nøkling Aagaard
Musikalsk leder:
Melanie Lucilla Packer
Musiker:
Carina Bless
Musiker:
Torgeir Storaas
Programleder:
-