Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Lura kirke

22.01.2023 1 t

udstjeneste fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker leder gudstjenesten, mens Karoline Furre og Simon Wallem Dahl er medliturger. Prekenteksten står i Joh. 2, 1-11. Tekstleser er Torunn Marie Håland. Kantor Viggo Fagerjord har det musikalske ansvaret, og han har med seg Espen Behrens på trompet og Rannveig Skiri Mosbakk som solist. Salmene står i Norsk Salmebok på nr. 371 Om alle mine lemmer, nr. 655 Guds godhet sang i sinnet, nr. 233 Kjærlighet er lysets kilde og nr.320 Ærens konge, nådens Herre. I tillegg synger solisten nr. 727 Lysenes Gud, kjærlighets kilde.

Medvirkende

Ensemble:
Korgruppe fra Lura kirkekor
Lydtekniker:
Arild Eikeland
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Karoline Furre
Medvirkende:
Simon Wallem Dahl
Medvirkende:
Torunn Marie Håland
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Espen Behrens
Programleder:
-
Solist:
Rannveig Skiri Mosbakk