Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Lura kirke

18.12.2022 1 t

Adventsgudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker leder gudstjenesten og holder preken. Prekenteksten står i Luk. 1, 46-55. Medliturg er Åsfrid Sellevold. Kantor Viggo Fagerjord har det musikalske ansvaret, og han har med seg Hege Kristin Kjærvoll på solosang og Heidi Kvelvane på saksofon. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 131 Vi synger med Maria, nr. 21 Nå tenner vi vår adventskrans, nr. 3 Å kom, å kom, Immanuel, nr. 129 Lovsangen toner, nr. 2 Folkefrelsar, til oss kom og nr. 9 Rydd vei for Herrens komme.

Medvirkende

Lydtekniker:
Joar Blækkan
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Medvirkende:
Åsfrid Sellevold
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Heidi Kvelvane
Musiker:
Hege Kristin Kjærvoll
Programleder:
-