Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Lura kirke

05.06.2022 · 57 min

Høytidsgudstjeneste på pinsedag fra Lura kirke i Sandnes. Ungdomsprest Simon Wallem Dahl er liturg, mens sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker holder preken. Prekenteksten står i Johannesevangeliet, kap. 14, v. 23-29. Det musikalske ansvaret har kantor Viggo Fagerjord. Øvrige medvirkende er Gunvor Hjertvikrem, Hannah Kleppe-Chung og Oliver Ommundsen. Vi hører også Lura kirkekor, solist Agnes Gullberg og musikerne Lena Wegermo, Henriette Knarvik og Espen Behrens. Salmene står i Norsk Salmebok på nr. 229 Den signede dag, nr. 232 I all sin glans nu stråler solen, nr. 236 Det skal ei skje ved kraft og makt, nr. 228 O lue fra Guds kjærlighet og nr. 308 Nå la oss takke Gud

Medvirkende

Ensemble:
Lura kirkekor
Lydtekniker:
Kaj Hjertenes
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Gunvor Hjertvikrem
Medvirkende:
Hannah Kleppe-Chung
Medvirkende:
Oliver Ommundsen
Medvirkende:
Simon Wallem Dahl
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Espen Behrens
Musiker:
Henriette Knarvik
Musiker:
Lena Wegermo
Omtalt:
Svanhild Mundheim
Programleder:
-
Solist:
Agnes Gullberg