Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Lura kirke

01.05.2022 · 57 min

Gudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker er liturg og holder preken, mens kateket Marianne Kleppe-Chung er medliturg. Kantor Viggo Fagerjord er musikalsk ansvarlig, og tekstleseren heter Torunn Marie Håland. Prekenteksten står i Markus 6, v. 30-44. Salmene som synges fra Norsk Salmebok er nr. 213 Klapp, alle hender, i glede, nr. 328 Min hyrding er vår Herre Gud, nr. 345 Å, kor djup er Herrens nåde, nr. 608 Når vi deler det brød som du oss gir, nr. 618 Vi er et folk på vandring, nr. 159 Jesu disipler, nr. 199 Å. salige stund uten like og nr. 207 Livet vant, dets navn er Jesus.

Medvirkende

Lydtekniker:
Kaj Hjertenes
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Marianne Kleppe-Chung
Medvirkende:
Torunn Marie Håland
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Lura kirkekor
Programleder:
-