Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Lura kirke

03.04.2022 · 57 min

Gudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker er liturg, mens ungdomsprest Simon Wallem Dahl holder preken. Kantor Viggo Fagerjord spiller orgel og dirigerer Lura kirkekor. Lena Wegemo spiller også orgel i dagens gudstjeneste, i tillegg spiller Henriette Knarvik fløyte. Prekenteksten står i evangeliet etter Johannes, kap. 6, v. 24-36. Salmene står i Norsk Salmebok på nr. 282 Himlens konge vil vi prise, nr. 240 Måne og sol, nr. 586 Fylt av glede over livets under, nr. 713 Intet er vårt og nr. 715 Gud, du er rik.

Medvirkende

Ensemble:
Lura kirkekor
Lydtekniker:
Kaj Hjertenes
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Simon Wallem Dahl
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Henriette Knarvik
Musiker:
Lena Wegemo
Programleder:
-