Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Lura kirke

27.02.2022 · 57 min

Gudstjenesten på fastelavnssøndag fra Lura kirke i Sandnes. Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker er liturg og holder preken. Han har med seg Marianne Kleppe-Chung som tekstleser. Kantor Viggo Fagerjord sitter ved orgelet, og Heidi Kvelvane spiller saksofon. Lura kirkekor er også med. Prekenteksten står i Lukas kap. 18, v. 31-34. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære, nr. 582 Milde Jesus, dine hender, nr. 162 Såkorn som dør i jorden, nr. 141 Han gikk den tunge veien og nr. 117 Se, vi går opp til Jerusalem.

Medvirkende

Ensemble:
Lura kirkekor
Lydtekniker:
Ida Larald Brenna
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Marianne Kleppe-Chung
Medvirkende:
Øyvind Skjefrås Alsaker
Musikalsk leder:
Viggo Fagerjord
Musiker:
Heidi Kvelvane
Programleder:
-