Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Ris kirke

12.12.2021 · 57 min

På tredje søndag i advent overføres gudstjeneste fra Ris kirke i Oslo. Det er kapellan Christine Josephine Andreassen som leder gudstjenesten og holder preken. Tekstlesere er Sissel Johanne Høeg Instefjord og Ida Karoline Kristiansen. Kantor Terje Baugerød spiller orgel og er musikalsk ansvarlig. Stine Mari Langstrand er solist og Ola Asdahl Rokkones spiller saksofon. Prekenteksten står i Johannesevangeliet, kap. 5, v. 31-36. Salmene fra Norsk Salmebok står på nr. 25 Tenn lys, nr. 24 Nordnorsk julesalme og nr. 40 Å, kom nå med lovsang.

Medvirkende

Lydtekniker:
Eli Kyrkjebø
Lydtekniker:
Jan Christian Bobo Bjørnskjold
Medvirkende:
Christine Josephine Andreassen
Medvirkende:
Ida Karoline Kristiansen
Medvirkende:
Sissel Johanne Høeg Instefjord
Musikalsk leder:
Terje Baugerød
Musiker:
Ola Asdahl Rokkones
Programleder:
-
Solist:
Stine Mari Langstrand