Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Gudstjeneste fra Ås arbeidskirke

10.11.2019 · 57 min

Gudstjeneste fra Ås arbeidskirke. Liturg og predikant er kapellan Ingrid Ulvestad Øygard. Prekenteksten er hentet fra Lukas ev. kap.10, vers 25-37. Ellen Ulvik Hansen og Erling Ulvik er tekstlesere. Ved flygelet sitter kantor Jostein Grolid. Ås Gospelkor og Ås Barne- og ungdomskantori medvirker. Salmene er fra Norsk salmebok nr. 240 Måne og sol, nr. 564 Som barn i ditt hus, nr. 504 Vi er barn av lys og skygge, nr. 899 Jeg tror på jordens forvandling

Medvirkende

Dirigent:
Anne Christine Pittet Grolid
Dirigent:
Harriet Kjus Müller-Tyl
Fotograf:
Jostein Grolid
Lydtekniker:
Jan Christian Bjørnskjold
Lydtekniker:
Øystein Nordengen
Medvirkende:
Ingrid Ulvestad Øygard
Medvirkende:
Ellen Ulvik Hansen
Medvirkende:
Erling Ulvik
Musiker:
Espen Hermansen
Musiker:
Jakob Klaren Nielsen
Musiker:
Jostein Grolid
Musiker:
Mari Øen
Programleder:
Hanne Næss Tremoen