Gudstjeneste - radio

Gudstjeneste

Jubileumsgudstjeneste fra Skien kirke

25.08.2019 57 min

Gudstjeneste i Skien kirke i forbindelse med kirkens 125-årsjubileum. Liturger er prost Liv Espeland Jettestuen og sokneprest Øystein Gunnersen. Biskop Stein Reinertsen holder prekenen. Tidligere sokneprest Gunnar Thelin deltar også. Tekstlesere er Trine Fredriksen og Nina Kihle, og ved orgelet sitter kantorene Karolina Wisniewska og Tomrod Øvrum. Skien kantori, Skien kirkes jentekor og solist Harald Dille medvirker. Salmene står i Norsk salmebok nr 550 Dette er dagen som Herren har gjort nr. 220 Lov Jesu namn og herredom, og nr. 899 Jeg tror på jordens forvandling

Medvirkende

Dirigent:
Elin Boklund
Lydtekniker:
Jan Christian Bjørnskjold
Lydtekniker:
Per Ravnaas
Medvirkende:
Gunnar Thelin
Medvirkende:
Liv Espeland Trettestuen
Medvirkende:
Stein Reinertsen
Medvirkende:
Trond Kåre Andersen
Medvirkende:
Øystein Gunnersen
Medvirkende:
Nina Kihle
Medvirkende:
Trine Fredriksen
Musiker:
Karolina Wisniewska
Musiker:
Tormod Øvrum
Programleder:
-
Solist:
Harald Dille