Distriktsprogram - Troms

Radiosendinger fra NRK Troms.

Ettermiddagssending fra NRK Troms

19.10.2016 2 t 48 min

God ettermiddag i Troms og på Svalbard! Blant sakene i dag: Blir dialektene likere og likere i byene i Troms? Bellhelikoptrene er til god nytte for sivil beredskap i nord, hva skjer om de flyttes til Rygge? Regjeringas forslag til kutt i ESA-støtte kan få store konsekvenser for nordnorsk forskningskompentanse.

Medvirkende

Produsent:
Marit Garfjeld
Programleder:
Petter Strøm
Programleder:
Egil Jens Pettersen