Distriktsprogram - Hedmark og Oppland

Radiosendinger fra NRK Hedmark og Oppland.

P1 Morgen fra Hedmark og Oppland

09.10.2014 · 2 t 35 min

Nyheter, vær, trafikk og musikk. Det er dagen derpå med tanke på Statsbudsjettet og reaksjonene lar ikke vente på seg. Sånn ellers: Mange unge som ble valgt inn i kommunestyrene i Hedmark og Oppland for tre år siden, har søkt om og fått varig fritak fra sitt verv. Tynset skal få jazzklubb og Lars Myttings nye bok skal oversettes til flere språk.