Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

26. mai 2019

26.05.2019 · 57 min

Samfunnsdebatten ser ut til å vere prega av større motsetnad og splitting enn før. Korleis skal vi forhalde oss til haldningar og ytringar vi opplever som ekstreme? Scenenekt er tema i denne vekas utgåve av Desse Dagar med Håkon Haugsbø her i NRK P2.

Medvirkende

Medvirkende:
Alexa Døving, forsker ved Holocaust-senteret
Medvirkende:
Carsten Jensen, forfatter og journalist
Medvirkende:
Cornelius Jakhelln, forfatter og musiker
Medvirkende:
Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trussamfunn og 2. nestleiar i Antirasistisk Senter
Medvirkende:
Marit Borkenhagen, festivalsjef for Litteraturfestivalen
Medvirkende:
Martine Aurdal, kommentator og debattansvarleg i Dagbladet
Medvirkende:
Patrick Bours, professor i IKT, NTNU Gjøvik
Medvirkende:
Paul Knutsen, professor emeritus, Høgskulen i Innlnadet
Medvirkende:
Simen Ekern, journalist og forfatter
Produsent:
Munck studios
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø