Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

7. april 2019

07.04.2019 · 57 min

Norske kvinner og menn, som frivillig reiste til Syria og Irak for å slutte seg til IS, fekk om lag 40 born. Desse borna har rettar på linje med norske born, men styresmaktene vil ikkje reise for å hente dei. Kan vi berre snu ryggen til? Og kva har historia lært oss om korleis vi forheld oss til fiendens born?

Medvirkende

Medvirkende:
Abid Raja
Medvirkende:
Christine Svendsen
Medvirkende:
Helle Aarnes
Medvirkende:
Jens Frølich Holthe
Medvirkende:
Line Hegna
Medvirkende:
Mario Enrique Vasquez
Medvirkende:
Mohammed Alayoubi
Medvirkende:
Peter Frølich
Medvirkende:
Reidar Hjermann
Produsent:
Munck studios
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø