Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

5. mai 2019

05.05.2019 57 min

I programmet Desse dagar, tek programleiar Håkon Haugsbø eit steg tilbake for å sjå på aktuelle saker frå nye ståstader. Nok ein gong har politiet fått mellombels løyve til å bere våpen - denne gongen for å trygge folk i 17. mai-toget. Stadig fleire i politiet ynskjer å bere våpen permanent, men folket er framleis delte i spørsmålet. Kva skjedde med tanken om at Norge skal ha eit uvæpna politi? Blir Noreg tryggare med eit væpna politi?

Medvirkende

Gjest:
Arne Jørgen Olafsen
Gjest:
Erling Havnå
Gjest:
Gunnar Thomassen
Gjest:
Johannes Knutsson
Gjest:
Kari Steen-Johnsen
Gjest:
Unn Alma Skatvold
Produsent:
Munck studios
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø