Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

30. april 2021

30.04.2021 · 57 min

De siste årene har diskusjonen rundt hva det skal være lov og ikke lov å gjøre i ulike kunstuttrykk og utgivelsesformer gått høyt. Tekstallianse inviterer til en samtale om etiske problemstillinger i prosa, sakprosa og dokumentar på Bokhuset i Stavanger. Sven Egil Omdal (Stavanger Aftenblad), Bjarte Mørner Tveit (Piraya Film) og Eirik Bø (Pelikanen forlag) diskuterer beslutningene som tas og problemene som oppstår i spennet mellom kunstnerisk frihet og saklig etterrettelighet, mellom ytrings- og tilsvarsrett, mellom ytringsfrihet og ytringsansvar.

Medvirkende

Arrangør:
Tekstallianse, Stavanger
Medvirkende:
Bjarte Mørner Tveit
Medvirkende:
Eirik Bø
Medvirkende:
Sven Egil Omdal
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon