Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

27. august 2018

27.08.2018 57 min

Fremtidens internett: Fritt og helt, eller stykkevis og delt? Debatten om hvordan fremtidens internett skal reguleres, er av stor betydning for samfunnet. Særlig har debatten om nettnøytralitet fått stor oppmerksomhet. Men hva innebærer nettnøytralitet i praksis? Og hvordan bør et slikt prinsipp eventuelt implementeres? Risikerer vi at fremtidens internett vil bli kontrollert av få aktører innenfor "Big Tech"? Hvordan kan vi som samfunn bidra til at internett forblir mest mulig åpen og tilgjengelig?

Medvirkende

Gjest:
Bjørn Hansen
Gjest:
Eirik Løkke
Gjest:
Finn Myrstad
Gjest:
Torill Eidsheim
Lydtekniker:
Millimedia
Programleder:
-