Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Kulturytring Drammen

22.06.2021 · 57 min

Er den nye medieoffentligheten en trussel mot demokrati og ytringsrom? Hvordan kan man heve stemmen mot anonyme skikkelser på nett, og hvordan kan vi demme opp for hatefulle og truende ytringer? Denne debatten er fra Kulturytring Drammen, Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk. Målet er å samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. I panelet sitter blant andre politidirektør Benedikte Bjørnland og jurist Anine Kierulf. Debattleder er Turi Grønbech.

Medvirkende

Medvirkende:
Anine Kierulf
Medvirkende:
Benedicte Bjørnland
Medvirkende:
Jannike Arnesen
Medvirkende:
Tore Slaatta
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Turi Grønbech