Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Bioøkonomi den nye oljen, eller kun til politiske festtaler?

17.12.2021 57 min

Bioøkonomi kan oppfattes som et moteord på lik linje med "det grønne skiftet". Men, hva betyr det egentlig? Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer. Begrepet har så langt ingen felles definisjon internasjonalt. Det betyr at noen aktører, som EU, inkluderer konvensjonelt landbruk i begrepet, mens andre aktører, som OECD, gjør det i mindre grad. Det er vanlig å bruke begrepet som en motsats til «oljeøkonomi» eller petroleumøkonomi». Vi har invitert en grunder som prøver å skape et bioøkonomisk industrieventyr basert på larver som fores opp på avfall fra oppdrettsnæringa. Torrissen og Ecoprot møter masse hindringer fra myndighetene når de forsøker å videreutvikle ideen. Vi spør derfor er “bioøkonomi” den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

Medvirkende

Arrangør:
Litteraturhuset i Trondheim og Senter for digitalt liv
Medvirkende:
Erik Magnus Fuglestad, forsker Ruralis, medforfatter av "Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid"
Medvirkende:
Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant for Høyre
Medvirkende:
Ole Torrissen, forsker og medgründer i Ecoprot as
Medvirkende:
Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant SP
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Jan Markus Johannessen