Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Kunstnernes ytringsfrihet

10.12.2021 48 min

I mars 2021 slapp Fritt ord rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020». Av denne kommer det fram at kunstnere opplever det kunstneriske ytringsrommet som svekket de siste fem årene – hets, trakassering og selvsensur har alle blitt trukket frem som årsaker. Kunstnere trenger et trygt ytringsrom, mener noen. Andre mener kunstnere ikke bør ha andre ytringsvilkår enn befolkningen ellers. Hvordan kan vi forhindre at kunstnere opplever hets? Hvordan skal vi sikre at kunstnere tør å provosere og skape kontroversielle arbeid uten å innskrenke ytringsrommet?

Medvirkende

Gjest:
Cecilie Lindeman Steen
Gjest:
Frank Rossavik
Gjest:
Kristine Karåla Øren
Gjest:
Tore Slaatta
Produsent:
Subjekt og Bergen Litteraturhus
Programleder:
Ekstern Produksjon