Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Jens Stoltenberg om Russland, Ukraina og Nato

09.12.2022 54 min

24. februar invaderte russiske styrker Ukraina.Hva gjorde Nato for å forhindre den russiske invasjonen? Siden invasjonen av Krim i 2014 og i etterkant av angrepet, har Natoland bidratt med omfattende trening av ukrainske styrker, våpenstøtte og økonomisk hjelp. Hvor viktig har Natos støtte til Ukraina vært? Og hva er det som står på spill i krigen? Hvordan påvirker Russlands adferd transatlantisk sikkerhetspolitikk og hvilke konsekvenser vil den ha for vår sikkerhet på lengre sikt?

Medvirkende

Gjest:
Jens Stoltenberg
Medvirkende:
Eirik Løkke
Medvirkende:
Civita
Medvirkende:
Geir Flikke
Medvirkende:
Janne Haaland Matlary
Medvirkende:
Kate Hansen Bundt
Medvirkende:
Universitetet i Oslo
Omtalt:
Vladimir Putin
Omtalt:
Volodymyr Zelenskyj
Produsent:
Millimedia
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon