Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Har me nok mat når det smell?

07.10.2022 54 min

Pandemi og krigen i grøderike Ukraina har sett mat og matberedskap på dagsorden. I det prisane stig og Russland delvis blokkerer korneksporten frå Ukraina står millionar av menneske rundt om i verda i fare for å svelta. Samstundes svir avlingane i USA, India og Europa grunna rekordtemperaturar. Medan verdas folketal veks, gjer klimakrisa matproduksjon vanskelegare. Kva er eigentleg status, hausten 2022? Måten menneska breier seg - og produserer mat på, gjer at naturen må vika. Kor lenge kan det halda? Kva bør me gjera for å sikra alle menneske føda? Og kva rolle spelar litteraturen og forfattarane i å opna auga våre, og å få oss til å tenkja og handla klokare?

Medvirkende

Fotograf:
Christiane Høines Baardsen
Gjest:
Maja Lunde, forfattar og miljøaktivist
Gjest:
Robert Mood, generalløytnant, tidlegare forsvarssjef og president i Raude Krossen
Gjest:
Tarald Magne Oma, bonde og leiar i Time Bondelag
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Bothild Nordsletten, redaktør i Bondevennen
Programleder:
Ekstern Produksjon