Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Mannen - et ensomt dyr?

16.09.2022 56 min

Det er skrevet lite om menn og ensomhet. Dette bør det gjøres noe med. Flere menn sliter etter samlivsbrudd og andre livskriser. Det fører til kortere liv og mer helsemessige utfordringer. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil gjøre noe med problematikken menn og likestillingsutfordringer. Et nytt mannsutvalg skal se nærmere på menns høyere selvmordstall, større frafall fra videregående skole og lavere søkning til høyere utdanning. «Jeg tror nok at dagens kjønnsroller er trangere for menn enn for kvinner,» sier hun.

Medvirkende

Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon