Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Blir ungdom tatt på alvor i beslutningsprosesser?

19.08.2022 53 min

Ungdom har de siste årene fått flere påvirkningsarenaer. Blant annet innføringen av lovpålagte ungdomsråd i 2020. Men blir ungdommens stemme tatt hensyn til? BRO, i samarbeid med Moss Kommune har samlet en liten gruppe ungdommer som daglig jobber for å påvirke beslutninger, spesielt beslutninger som involverer ungdom, men også de som påvirker resten av samfunnet. Ungdommene deler sine positive og negative opplevelser og de reflekterer om hva som skal til for at ungdom skal bli tatt på alvor. Opptaket ble gjort på Moss by- og industrimuseum.

Medvirkende

Medvirkende:
Frida Kristine Mogård, student og journalist
Medvirkende:
Antonio G. W. Serri, leder av Ungdommens fylkesråd i Viken
Medvirkende:
Einar Aleksander Strand-Nilsen, Moss Ungdomsråd
Medvirkende:
Trym Mathisen Guldvog, Ungdommens varaordfører i Moss
Produsent:
BRO og Moss kommune
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon